Ανακοινώσεις-ΔΕΣ

Απρ 29

Αναβολή συνεδρίασης Δ ΔΕΣ της 10ης Μαίου 2022

H συνεδρίαση της Δ ΔΕΣ της 10ης Μαΐου  2022, αναβάλλεται, λόγω της έναρξης της διαδικασίας μεταφοράς των εμπορικών σημάτων από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, για την 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΒΙ, Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου, 4ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.   Έκθεμα της…
Απρ 29

Αναβολή συνεδρίασης Ε ΔΕΣ της 11ης Μαΐου 2022

H συνεδρίαση της E ΔΕΣ της 11ης Μαΐου  2022, αναβάλλεται, λόγω της έναρξης της διαδικασίας μεταφοράς των εμπορικών σημάτων από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, για την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΒΙ, Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου, 4ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Έκθεμα…
Απρ 28

Αναβολή συνεδρίασης Γ ΔΕΣ της 9ης Μαΐου 2022

H συνεδρίαση της Γ ΔΕΣ της 9ης Μαΐου  2022, αναβάλλεται, λόγω της έναρξης της διαδικασίας μεταφοράς των εμπορικών σημάτων από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, για την 22α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΒΙ, Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου, 4ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.   Έκθεμα της…
Απρ 28

Αναβολή συνεδρίασης Β ΔΕΣ της 4ης Μαΐου 2022

H συνεδρίαση της Β ΔΕΣ της 4ης Μαΐου  2022, αναβάλλεται, λόγω της έναρξης της διαδικασίας μεταφοράς των εμπορικών σημάτων από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, για την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΒΙ, Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου, 4ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.…
Απρ 28

Αναβολή συνεδρίασης A ΔΕΣ της 3ης Μαΐου 2022

H συνεδρίαση της A ΔΕΣ της 3ης Μαΐου  2022, αναβάλλεται, λόγω της έναρξης της διαδικασίας μεταφοράς των εμπορικών σημάτων από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, για την 19η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΒΙ, Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου, 4ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.…
Απρ 11

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 12ης Απριλίου 2022

Η συνεδρίαση του E’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 12.4.2022  καθως και της εξ αναβολής 14.3.2022 αναβάλλονται, λόγω  μη νόμιμης συγκρότησης    της επιτροπής , για την   16  IOYNIOY  2022  , ημέρα Πέμπτη  , χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Έκθεμα της 14ης Μαρτίου 2022 Εκθεμα της 12ης Απριλιου 2022 Εκ της Δ/νσεως
Απρ 08

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 11ης Απριλίου 2022

H δικάσιμος της Δ ΔΕΣ της 11ης Απριλίου 2022, αναβάλλεται, λόγω μη νομιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Εκθεμα της 11ης Απριλιου 2022   Εκ της Δ/νσεως
Απρ 01

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 4ης Απριλίου 2022

H δικάσιμος της A ΔΕΣ της 4ης Απριλίου 2022, αναβάλλεται, λόγω μη νομιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 6η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Έκθεμα της 4ης Απριλίου 2022   Εκ της Δ/νσεως
Απρ 01

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 5ης Απριλίου 2022

H δικάσιμος της Β ΔΕΣ της 5ης Απριλίου 2022 (και η εξ αναβολής από 3 Φεβρουαρίου 2022) , αναβάλλονται, λόγω μη νομιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.   Έκθεμα της 3ης Φεβρουαρίου 2022, Έκθεμα της 5ης…
Απρ 01

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 6ης Απριλίου 2022

H δικάσιμος της Γ ΔΕΣ της 6ης Απριλίου 2022, αναβάλλεται, λόγω μη νομιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Εκθεμα της 6ης Απριλιου 2022 Εκ της Δ/νσεως