Ψηφιακές Υπηρεσίες

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με αφορμή την αναστολή επισκέψεων του κοινού με φυσική παρουσία, εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας, παρέχει πλέον τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων και αποστολής λοιπών εγγράφων προς το Υπουργείο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταχώρησης, αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου.

Επιχειρήσεις

Πολίτες

Φορείς Δημόσιας Διοίκησης