Τελευταία Νέα
Απρ 08

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 11ης Απριλίου 2022

H δικάσιμος της Δ ΔΕΣ της 11ης Απριλίου 2022, αναβάλλεται, λόγω μη νομιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκθεμα της 11ης Απριλιου 2022

 

Εκ της Δ/νσεως