Τελευταία Νέα
Απρ 01

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 5ης Απριλίου 2022

H δικάσιμος της Β ΔΕΣ της 5ης Απριλίου 2022 (και η εξ αναβολής από 3 Φεβρουαρίου 2022) , αναβάλλονται, λόγω μη νομιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Έκθεμα της 3ης Φεβρουαρίου 2022, Έκθεμα της 5ης Απριλίου 2022

Εκ της Δ/νσεως