Τελευταία Νέα
Απρ 01

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 6ης Απριλίου 2022

H δικάσιμος της Γ ΔΕΣ της 6ης Απριλίου 2022, αναβάλλεται, λόγω μη νομιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκθεμα της 6ης Απριλιου 2022

Εκ της Δ/νσεως