Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο:

210 3332000
Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα

protocol
 • Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας: Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 32 548, 210 33 32 637, e-mail: minister.sec@mnec.gr
 • Γραφείο Διευθυντή Υπουργού: Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 32 548, 210 33 32 637
 • Διεύθυνση αλληλογραφίας Γραφείου Υπουργού: Νίκης 5-7, Τ.Κ: 101 80 Αθήνα
 • Γραφείο Τύπου Υπουργείου: Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 32 974, e-mail: press@mnec.gr
 • Υφυπουργός Ανάπτυξης, Αρμόδια για τη Βιομηχανία, κα Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ.: 101 81 Αθήνα, Τηλ.: 2103893617, -19, -22, e-mail: sec_yfyp@mindev.gov.gr
 • Υφυπουργός Ανάπτυξης, Αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, κ. Μάξιμος Σενετάκης: Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 10180 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 32 546, 210 33 32165, e-mail: yfyp.gram.01@mnec.gr
 • Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος: Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ.: 101 81, Τηλ.: 210 380 86 64, e-mail: gen-sec@mindev.gov.gr
 • Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, κα Βασιλική (Βίκυ) Λοΐζου: Νίκης 5 – 7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.:210 333 2577, 210 333 2470, gensec.invest@mnec.gr
 • Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας κα Θωμαίδα Ευτυχίδου: Πλατεία Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ.: 10181 Τηλ.:  210 3825790, e-mail: ggb1@mindev.gov.gr
 • Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) κ. Κυριαζής Αθανάσιος: Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ.: 11527, Αθήνα, Τηλ.: 210 77 53 834 – 5, secgenof@gsrt.gr
 • Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου, κα Ευαγγελία Βασιλικού: Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα
 • Γενικό Πρωτόκολλο Υπουργείου: protokollo@mnec.gr