Τελευταία Νέα
Απρ 01

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 4ης Απριλίου 2022

H δικάσιμος της A ΔΕΣ της 4ης Απριλίου 2022, αναβάλλεται, λόγω μη νομιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 6η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 4ης Απριλίου 2022

 

Εκ της Δ/νσεως