Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο:

210 3332000
Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα

E-mail επικοινωνίας κοινού:

 • Γραφείο Υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη: Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 32 637, 210 33 32 548, Fax: 2103332775
 • Γραφείο Διευθυντή Υπουργού: Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.:210 33 32 705, 210 33 32 661,Fax:210 3332367
 • Διεύθυνση αλληλογραφίας Γραφείου Υπουργού: Νίκης 5-7, Τ.Κ: 101 80 Αθήνα
 • Γραφείο Τύπου Υπουργείου: Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα,Τηλ.: 210 33 32 641, 210 33 29 04 Fax: 210 33 32 643
 • Υφυπουργός  Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Νίκος Παπαθανάσης: Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.:210 3893619 d.secretary@mnec.gr
 • Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης: Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.:210 33 329 02, 210 33 329 06, Fax: 210 33 32 390. deputy.minister@mnec.gr
 • Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας: Καραγεώργη Σερβίας 8, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.:210 33 75795
 • Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος:  Νίκης 5 – 7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 32  402, 210 333 24 06, FAX: 310 33 32 449
 • Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης: Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ.: 101 81, Τηλ.: 210 380 86 64, Fax: 210 3893400
 • Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Πελοπίδας ΚαλλίρηςΠλατεία Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ.: 10181 Τηλ.:  210 3825790, Fax 210 3843120
 • Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) κ. Κυριαζής Αθανάσιος: Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ.: 11527, Αθήνα, Τηλ.: 210 77 53 834 – 5, Fax : 210 77 53 872, secgenof@gsrt.gr
 • Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Νικόλαος Μαντζούφας: Καραγιώργη Σερβίας 8, Τ.Κ.: 101 84 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 75 750, 210 33 75921, Fax: 210 33 75 921
 • Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κα Νίκη Δανδόλου : Νίκης 5 – 7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 32  845, FAX: 310 33 32 427, sec.erdf_cf@mnec.gr