Γραμματείες Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπηρεσιακή Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπηρεσιακή Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 36 του ν. 4622/2019)

 

Υπηρεσιακή Γραμματέας: Ευαγγελία Βασιλικού

 

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ως αρμοδιότητα τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Υπουργείου, καθώς και για τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς.

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Υπηρεσιακή Γραμματέας προΐσταται όλων των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου –Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- καθώς και της Υπηρεσίας Συντονισμού.

 

Βιογραφικό

 

Η Ευαγγελία Βασιλικού γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ το 1987 και ακολούθως φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Το 2017 της απονεμήθηκε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.Από το 1991 εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG. Από το 2003 υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στην Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG της ΜΟΔ Α.Ε., στο Τμήμα Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων του  Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Από το 2014 υπηρέτησε ως Προϊσταμένη στις Δ/νσεις Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων και Στήριξης ΜμΕ του Υπουργείου, ενώ το 2017 κατέλαβε τη θέση Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Από το 2019 διατελεί Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Ευαγγελία Βασιλικού ειδικεύτηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην οργανωτική ανάπτυξη, την τυποποίηση διαδικασιών, συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, ενοποιημένων συστημάτων διαχείρισης τύπου ISO και θέματα ποιότητας της απόδοσης των εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και έχει διατελέσει μέλος σε Επιτροπές του δημόσιου τομέα, εκπροσωπώντας το Υπουργείο σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Οι μελέτες της αφορούν την κατάρτιση συστημάτων διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και τη μέτρηση απόδοσης στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

 

Προτεραιότητες

 

Η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα και η αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η μετάβαση σε ένα ανθρώπινο, σύγχρονο και αποδοτικότερο μοντέλο εσωτερικής λειτουργίας των οριζόντιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δημήτρης Σκάλκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Κεντ.
Σήμερα είναι υπ. διδάκτορας θεσμικών οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία πολιτικής θεωρίας, οικονομικών μεταρρυθμίσεων και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους και ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια.
Αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Από το 2004 ασχολείται επαγγελματικά με τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ως στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε.
Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διετέλεσε σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα οικονομικών της ανάπτυξης.
Επίσης είναι μέλος της Ομάδας Δράσης της Νέας Δημοκρατίας για την άρση εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας  Καταναλωτή

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος

Βιογραφικό

Ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1981.

Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Δημόσια Οικονομική) του Παντείου Πανεπιστημίου και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στο πεδίο του Δομοστατικού Σχεδιασμού των Κατασκευών και στο πεδίο της Διαχείρισης Έργων (Project Management) και υπότροφος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης.

Έχει εργαστεί ως Πολιτικός Μηχανικός σε σημαντικές μελετητικές τεχνικές εταιρίες. Έχει επίσης διατελέσει ανώτερο υπηρεσιακό στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν της αποφοίτησής του από την  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και τις διαδικασίες ανάθεσης σημαντικού πλήθους και υψηλού οικονομικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων.

Από τον Οκτώβριο του 2019 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Από τη θέση αυτή, ο κ. Αναγνωστόπουλος συμμετείχε σε πλήθος ομάδων εργασίας σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Γραμματείας αλλά και ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  για τη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις που θεσπίστηκε με την ψήφιση του ν. 4782/2021.

Τον Ιούνιο του 2021, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι η χάραξη πολιτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο καθορισμός στόχων και ο επιτελικός έλεγχος στους τομείς της αγοράς του εμπορίου, του καταναλωτή και των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η ΓΓΕκΠΚ διαρθρώνεται στις παρακάτω τρεις επιτελικές Γενικές Διευθύνσεις:

 • Γενική Διεύθυνση Αγοράς
 • Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων
 • Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Βασικές προτεραιότητες της ΓΓΕκΠΚ για την επόμενη περίοδο είναι:

 • Η αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχου της Αγοράς και αντιμετώπισης του παραεμπορίου.
 • Η ένταση του ανταγωνισμού στις τιμές λιανικής αγαθών και καυσίμων με την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.
 • Η θεσμική και ψηφιακή αναβάθμιση του ΓΕΜΗ.
 • Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για το Ελληνικό Σήμα.
 • Η ψηφιοποίηση διαδικασιών συναλλαγής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Η ενίσχυση του ρόλου της Κεντρικής Αρχής Αγορών με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο, στην αναβάθμιση της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και στη συνεισφορά τους στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το διαδικτυακό περιβάλλον της ΓΓΕκΠΚ απαντάται στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας  Καταναλωτή

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος

Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Ιωάννης Μιχαήλ
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Αγγελική Πύθουλα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαικό έργο GRASPINNO (Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020).

Στόχος του έργου είναι η παροχή καινοτόμων λύσεων για εξοικονόμιση ενέργειας μέσω της αποδοτικής ανακαίνισης δημοσίων κτιρίων, αλλά και η βελτίωση της ικανότητας των δημοσίων αρχών να διαχειρίζονται την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, να κινούνται προς την οικοδόμηση κτιρίων μηδενικής ενέργειας και να ενθαρρύνουν τις ΜμΕ να εισέλθουν στην πράσινη αγορά ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Η Θέμις Ευτυχίδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985.

Είναι απόφοιτος της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο/Δίκαιο Ανταγωνισμού, και είναι κάτοχος MBA. Είναι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης και μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης (2011-2012 και 2014) με πεδίο ευθύνης τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ανταγωνισμού, της αγορανομικής νομοθεσίας και του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.  Το 2019 ανέλαβε σύμβουλος στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στο γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, με κυριότερα καθήκοντα το διυπουργικό έργο για τη βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και του διεθνούς δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Την περίοδο 2013-2014 εργάστηκε ως εμπειρογνώμων του ΟΟΣΑ για τη μελέτη του κανονιστικού πλαισίου βασικών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας και την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό (βιομηχανία τροφίμου, λιανικό εμπόριο, κλάδος μηχανολογικού εξοπλισμού), αλλά και διεθνώς, με την υποστήριξη του Διεθνούς Φόρουμ για τον ανταγωνισμό (ΟΟΣΑ, Παρίσι) και τη μελέτη της συμμόρφωσης στις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους από τις Αρχές Ανταγωνισμού. Την περίοδο 2015-2019 εργάστηκε ως εμπειρογνώμων της Παγκόσμιας Τράπεζας, με βασικό αντικείμενο την απλούστευση των αδειοδοτήσεων και τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εποπτείας και ελέγχων των επιχειρήσεων. Σε διεθνές επίπεδο, εργάστηκε ως συντονίστρια εμπειρογνώμων της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μεταρρύθμιση της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων στην Κροατία, και ως σύμβουλος του COE  για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου εποπτείας και των ελέγχων των επιχειρήσεων σε επίπεδο αυτοδιοικήσεων στη Ρωσία.

Παράλληλα, ως εξειδικευμένη  νομικός στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, όπως και στη διεθνή συμβουλευτική, άσκησε δικηγορία με τη λειτουργία Γραφείου στην Αθήνα.

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Νέος Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) αναλαμβάνει ο δικηγόρος, κ. Ορέστης Καβαλάκης.

Ο κ. Καβαλάκης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας και της Νομικής Σχολής του Queen Mary and Westfield College, University of London. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2020, διετέλεσε Σύμβουλος του Yφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο και σημερινού αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση.

Από την ανωτέρω θέση, ο κ. Καβαλάκης υπήρξε υπεύθυνος συντονιστής σε ομάδες εργασίας που επεξεργάστηκαν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα μας, όπως το Ελληνικό, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, κ.ά. Παράλληλα, συμμετείχε σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές όπως για τον εκσυγχρονισμό του Εταιρικού Δικαίου και για την αναμόρφωση του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Ο κ. Καβαλάκης, από το 2013 μέχρι σήμερα, είναι διαχειριστής – εταίρος της «Δικηγορικής εταιρείας Καβαλάκης και Συνεργάτες», η οποία ειδικεύεται σε υποθέσεις Εμπορικού δικαίου, εξυγίανσης εταιρειών καθώς και στην υποστήριξη νομικών τμημάτων εταιρειών και διεθνών επενδυτικών σχημάτων.

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών-Επενδυτικών Νόμων.

Στη ΓΓΣΙΕ υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέας σχεδιασμού και εφαρμογής του εκάστοτε Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου καθώς και καθεστώτων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, αποτελεί κύριο εκφραστή της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έχει σαν στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής και τον σχεδιασμό και την οργάνωση των Στρατηγικών Επενδύσεων. Επιπλέον λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

Νέος Ιστότοπος Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ)

 

New Website of General Secretariat of Private Investments and Public Private Partnerships (GSPI&PPPs)

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Αθανάσιος Κυριαζής
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Βιογραφικό:
Ο Αθανάσιος Κυριαζής είναι Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτορας του ίδιου Τμήματος.
Έχει διατελέσει επισκέπτης Ερευνητής Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Έχει διδάξει ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε προγράμματα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.
Έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τέσσερις μονογραφίες, οκτώ πανεπιστημιακά συγγράμματα και μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων και άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.
Έχει ενεργό συμμετοχή σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια και Ημερίδες ενώ έχει υπάρξει εθνικός εκπρόσωπος σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και ομάδες εργασίας.
Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε Συμβούλια Υπουργών, σε συναντήσεις και επίσημες επισκέψεις και διακρατικές συνεργασίες.
Έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του ίδιου Υπουργείου.
Τέλος διετέλεσε σύμβουλος εταιρειών και Ιδρυμάτων σε θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην οικονομική και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.  Η ΓΓΕΚ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς  Φορείς, οι οποίοι διαθέτουν και προάγουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας.  Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα ΕΤΑΚ και εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό πρότυπο  κοινωνικά, οικονομικά  και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην γνώση και στην αξιοποίησή της, μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Στόχοι της ΓΓΕΚ  αποτελούν :

 • Η χάραξη και προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία
 • Η αύξηση των επιδόσεων σε έρευνα και καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, τόσο μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, όσο και μέσα από την χρηματοδότηση ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας και σημαντικής επίπτωσης στην οικονομία και κοινωνία
 • Η ενίσχυση και αναβάθμιση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας σε τομείς σημαντικούς για την ελληνική οικονομία και κοινωνία
 • Η αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού στην κατεύθυνση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και την αναστροφή της τάσης μετανάστευσης ή υποαπασχόλησης του επιστημονικού δυναμικού
 • Η μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με στοχευμένη  αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας
 • Η εποπτεία και χρηματοδότηση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας
 • Η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας
 • Η εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, η συνεργασία με άλλες χώρες και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο
 • Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των δράσεων έρευνας και καινοτομίας, για τη συνεχή αναπροσαρμογή της ερευνητικής πολιτικής

Οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύει η ΓΓΕΚ επιτελούν σημαντικό έργο και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα στην Ιατρική και Βιοϊατρική, στην Αστροφυσική, στις Φυσικές Επιστήμες, στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στη Θαλάσσια Έρευνα, στην Τεχνολογία, στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες. Οι Εποπτευόμενοι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς της ΓΓΕΚ είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ |EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» |ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | «ΑΘΗΝΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ |ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ |ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ| ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ |ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Γιώργος  Ζερβός  είναι Πολιτικός Επιστήμονας, απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Νομική Σχολή – Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Προγράμματος Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλά πολύ καλά αγγλικά.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και είναι στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)  από το 2002. Στην επαγγελματική του δραστηριότητα έχει διατελέσει Προϊστάμενος  Διαχειριστικής Αρχής επί 11 έτη (στα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων),  επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (E.S.F. Committee)  και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο «Πρόγραμμα  Τεχνικών Επιτροπών Νομών Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου»   που αφορούσε το χωροταξικό σχεδιασμό για την εφαρμογή των συγχωνεύσεων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου «Καποδίστριας».

Έχει πραγματοποιήσει πλήθος ερευνών και μελετών  που επικεντρώνονται  σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικής συνοχής, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά  και συλλογικούς τόμους,  έχει  υπάρξει ομιλητής σε συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό  και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων.

Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιό.

Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Η Ειδική Γραμματέας

Η Νίκη Π. Δανδόλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτη του Πανεπιστημίου UCL (Λονδίνο), με μεταπτυχιακό από το City University και ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι υποψήφια διδάκτορας του ΕΜΠ. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Στο δημόσιο τομέα είναι στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ από το 2003, με προϋπηρεσία στα Υπουργεία: Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας & Οικονομικών (στη Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης), Ανάπτυξης (Ενέργεια) και Ναυτιλίας. Μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά την έναρξη απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου (2008-2010). Εκπροσωπεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια την Ελλάδα στην ΕΕ, ΕΟΧ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε αναπτυξιακά αντικείμενα. Είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ) έχει την αρμοδιότητα της επίβλεψης και του συντονισμού των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων:

 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
 3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»
 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα»
 5. Προγράμματα Interreg – Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – Ιταλία, Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Balkan – Mediterranean).

Ειδική Γραμματεία Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

Η Ειδική Γραμματεία «Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων», συστάθηκε με το Ν. 4375/2016 (άρθρο 75) και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Αποστολή της είναι:

 • ο αποτελεσματικός συντονισμός, η επίβλεψη και η επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων,
 • η διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου,
 • η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η νόμιμη μετανάστευση και η επιστροφή,
 • η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η κοινή πολιτική θεωρήσεων,
 • η διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους ανωτέρω τομείς.

Στόχο της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί επίσης, η αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα.

Για την ιστοσελίδα πατήστε εδώ.