Γραμματείες Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπηρεσιακή Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης

Υπηρεσιακή Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 36 του ν. 4622/2019)

 

Υπηρεσιακή Γραμματέας: Ευαγγελία Βασιλικού

 

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει ως αρμοδιότητα τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Υπουργείου, καθώς και για τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς.

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Υπηρεσιακή Γραμματέας προΐσταται όλων των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου –Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- καθώς και της Υπηρεσίας Συντονισμού.

 

Βιογραφικό

 

Η Ευαγγελία Βασιλικού γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ το 1987 και ακολούθως φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Το 2017 της απονεμήθηκε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.Από το 1991 εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG. Από το 2003 υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στην Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG της ΜΟΔ Α.Ε., στο Τμήμα Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων του  Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Από το 2014 υπηρέτησε ως Προϊσταμένη στις Δ/νσεις Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων και Στήριξης ΜμΕ του Υπουργείου, ενώ το 2017 κατέλαβε τη θέση Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Από το 2019 διατελεί Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Ευαγγελία Βασιλικού ειδικεύτηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην οργανωτική ανάπτυξη, την τυποποίηση διαδικασιών, συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, ενοποιημένων συστημάτων διαχείρισης τύπου ISO και θέματα ποιότητας της απόδοσης των εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και έχει διατελέσει μέλος σε Επιτροπές του δημόσιου τομέα, εκπροσωπώντας το Υπουργείο σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Οι μελέτες της αφορούν την κατάρτιση συστημάτων διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και τη μέτρηση απόδοσης στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

 

Προτεραιότητες

 

Η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα και η αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η μετάβαση σε ένα ανθρώπινο, σύγχρονο και αποδοτικότερο μοντέλο εσωτερικής λειτουργίας των οριζόντιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος

Βιογραφικό

Ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1981.

Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Δημόσια Οικονομική) του Παντείου Πανεπιστημίου και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στο πεδίο του Δομοστατικού Σχεδιασμού των Κατασκευών και στο πεδίο της Διαχείρισης Έργων (Project Management) και υπότροφος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης.

Έχει εργαστεί ως Πολιτικός Μηχανικός σε σημαντικές μελετητικές τεχνικές εταιρίες. Έχει επίσης διατελέσει ανώτερο υπηρεσιακό στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν της αποφοίτησής του από την  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και τις διαδικασίες ανάθεσης σημαντικού πλήθους και υψηλού οικονομικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων.

Από τον Οκτώβριο του 2019 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Από τη θέση αυτή, ο κ. Αναγνωστόπουλος συμμετείχε σε πλήθος ομάδων εργασίας σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Γραμματείας αλλά και ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  για τη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις που θεσπίστηκε με την ψήφιση του ν. 4782/2021.

Από τον Ιούνιο του 2021, είναι Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ) είναι η ανάπτυξη της αγοράς και της εγχώριας εμπορικής δραστηριότητας και της παράλληλης προστασίας του καταναλωτή, μέσα από την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για το εμπόριο, τις επιχειρήσεις, την προστασία του καταναλωτή, την καταπολέμηση του παρεμπορίου και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών καθώς και για την ανταποδοτική αξιοποίηση του θεσμού των δημοσίων συμβάσεων.

Η ΓΓΕ διαρθρώνεται στις παρακάτω δύο επιτελικές Γενικές Διευθύνσεις:

 • Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων
 • Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή

Το διαδικτυακό περιβάλλον της ΓΓΕ απαντάται στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας

Θέμις Ευτυχίδου

Βιογραφικό

Η Θέμις Ευτυχίδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985.

Είναι απόφοιτος της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο/Δίκαιο Ανταγωνισμού, και είναι κάτοχος MBA. Είναι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης και μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης (2011-2012 και 2014) με πεδίο ευθύνης τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ανταγωνισμού, της αγορανομικής νομοθεσίας και του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.  Το 2019 ανέλαβε σύμβουλος στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στο γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, με κυριότερα καθήκοντα το διυπουργικό έργο για τη βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και του διεθνούς δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Την περίοδο 2013-2014 εργάστηκε ως εμπειρογνώμων του ΟΟΣΑ για τη μελέτη του κανονιστικού πλαισίου βασικών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας και την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό (βιομηχανία τροφίμου, λιανικό εμπόριο, κλάδος μηχανολογικού εξοπλισμού), αλλά και διεθνώς, με την υποστήριξη του Διεθνούς Φόρουμ για τον ανταγωνισμό (ΟΟΣΑ, Παρίσι) και τη μελέτη της συμμόρφωσης στις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους από τις Αρχές Ανταγωνισμού. Την περίοδο 2015-2019 εργάστηκε ως εμπειρογνώμων της Παγκόσμιας Τράπεζας, με βασικό αντικείμενο την απλούστευση των αδειοδοτήσεων και τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εποπτείας και ελέγχων των επιχειρήσεων. Σε διεθνές επίπεδο, εργάστηκε ως συντονίστρια εμπειρογνώμων της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μεταρρύθμιση της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων στην Κροατία, και ως σύμβουλος του COE  για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου εποπτείας και των ελέγχων των επιχειρήσεων σε επίπεδο αυτοδιοικήσεων στη Ρωσία.

Παράλληλα, ως εξειδικευμένη  νομικός στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, όπως και στη διεθνή συμβουλευτική, άσκησε δικηγορία με τη λειτουργία Γραφείου στην Αθήνα.

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων

Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων

Βασιλική (Βίκυ) Λοΐζου

Βιογραφικό

Είναι πολιτικός επιστήμων – διεθνολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και της αγοράς.

Έχει μεγάλη και ευρεία εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης διαδοχικά στο Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ειδικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης (2012-2015) ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον συντονισμό όλων των μεταρρυθμίσεων της αγοράς καθώς και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Διετέλεσε Αναπληρώτρια Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας από τον Ιανουάριο 2016.

Τον Οκτώβριο του 2017 ορίστηκε σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα υγείας.

Στις εθνικές εκλογές του 2019 συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας σε τιμητική θέση.

Το καλοκαίρι του 2019, ανέλαβε Γενική Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στη συνέχεια, από τον Αύγουστο του 2020, διετέλεσε Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού.

Τον Δεκέμβριο του 2022 ορίστηκε Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του ΔΣ της Enterprise Greece με έργο τόσο στην προώθηση των εξαγωγών όσο και την προσέλκυση επενδύσεων με έμφαση τις στρατηγικές επενδύσεις.

Από τις 25 Ιουλίου 2023 είναι η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

Ιστότοπος Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΙΕ )

Website of General Secretariat of Private Investments and Public Private Partnerships (GSPI&PPPs)

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Αθανάσιος Κυριαζής

Βιογραφικό
Ο Αθανάσιος Κυριαζής είναι Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτορας του ίδιου Τμήματος.
Έχει διατελέσει επισκέπτης Ερευνητής Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Έχει διδάξει ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε προγράμματα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.
Έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τέσσερις μονογραφίες, οκτώ πανεπιστημιακά συγγράμματα και μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων και άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.
Έχει ενεργό συμμετοχή σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια και Ημερίδες ενώ έχει υπάρξει εθνικός εκπρόσωπος σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και ομάδες εργασίας.
Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε Συμβούλια Υπουργών, σε συναντήσεις και επίσημες επισκέψεις και διακρατικές συνεργασίες.
Έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του ίδιου Υπουργείου.
Τέλος διετέλεσε σύμβουλος εταιρειών και Ιδρυμάτων σε θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην οικονομική και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.  Η ΓΓΕΚ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς  Φορείς, οι οποίοι διαθέτουν και προάγουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας.  Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα ΕΤΑΚ και εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό πρότυπο  κοινωνικά, οικονομικά  και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην γνώση και στην αξιοποίησή της, μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Στόχοι της ΓΓΕΚ  αποτελούν :

 • Η χάραξη και προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία
 • Η αύξηση των επιδόσεων σε έρευνα και καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, τόσο μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, όσο και μέσα από την χρηματοδότηση ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας και σημαντικής επίπτωσης στην οικονομία και κοινωνία
 • Η ενίσχυση και αναβάθμιση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας σε τομείς σημαντικούς για την ελληνική οικονομία και κοινωνία
 • Η αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού στην κατεύθυνση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και την αναστροφή της τάσης μετανάστευσης ή υποαπασχόλησης του επιστημονικού δυναμικού
 • Η μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με στοχευμένη  αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας
 • Η εποπτεία και χρηματοδότηση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας
 • Η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας
 • Η εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, η συνεργασία με άλλες χώρες και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο
 • Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των δράσεων έρευνας και καινοτομίας, για τη συνεχή αναπροσαρμογή της ερευνητικής πολιτικής

Οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύει η ΓΓΕΚ επιτελούν σημαντικό έργο και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα στην Ιατρική και Βιοϊατρική, στην Αστροφυσική, στις Φυσικές Επιστήμες, στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στη Θαλάσσια Έρευνα, στην Τεχνολογία, στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες. Οι Εποπτευόμενοι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς της ΓΓΕΚ είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ |EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» |ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | «ΑΘΗΝΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ |ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ |ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ| ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ |ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ