Τελευταία Νέα
Ιαν 31

Εκδηλώσεις για τις “Ημέρες βιομηχανίας της ΕΕ” (8 -11 Φεβρουαρίου 2022)

Οι εκδηλώσεις για τις “Ημέρες βιομηχανίας της ΕΕ” θα διεξαχθούν από 8 έως 11 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα:
“Ξεκλειδώνοντας το μέλλον: Βιομηχανικά οικοσυστήματα της ΕΕ στο δρόμο προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση”.
Μπορείτε να εγγραφείτε στο ακόλουθο link:https://eu-industry-days.ec.europa.eu/register

Εφιστούμε την προσοχή σας σε δύο ειδικότερες εκδηλώσεις:

Ι. 9 Φεβρουαρίου 2022 
Συζήτηση με θέμα “Ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και στήριξη των ΜΜΕ στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας”

ΙΙ. 11 Φεβρουαρίου 2022 
Παρουσίαση με θέμα “Nέο Ταμείο για ΜμΕ – Χρηματοδότηση για απόκτηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, για την ανάκαμψη μετά την Πανδημία, στο δρόμο προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση”.

SME IP FUPC_SME support_EU Industry Days 2022.FINAL

UPC_SME support__EU Industry Days 2022.FINAL