Τελευταία Νέα
Φεβ 01

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2022

H δικάσιμος της Β ΔΕΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2022 , αναβάλλεται, λόγω μη νομιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 5η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκ της Δ/νσεως