Τελευταία Νέα
Σεπ 20

Παρουσιάσεις ημερίδας Εμπορικά Σήματα και Γεωγραφικές Ενδείξεις Σεπτέμβριος 2018

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) διεξήγαγε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 Ημερίδα με θέμα «Εμπορικό Σήμα και Γεωγραφικές Ενδείξεις»

 

Εισηγητές:

  • Μανανά Σοφία Προϊσταμένη Τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γεωγραφικές Ενδείξεις και Εμπορικά Σήματα

 

  • Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Σημάτων

Σήματα & Γεωγραφικές Ενδείξεις – Πρακτική του Ελληνικού Γραφείου Σημάτων

 

  • Δημήτριος Μπότης, Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς  Συνεργασίας και Νομικών Θεμάτων του EUIPO

Γεωγραφικοί Όροι & Ενδείξεις και Εμπορικά Σήματα κατά το Δίκαιο της Ε.Ε. (Μέρος 1, Μέρος 2)

 

  • Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος Αθηνών