Τελευταία Νέα
Μάι 14

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 18ης Μαίου 2021

Η συνεδρίαση του Δ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 18ης Μαίου 2021,αναβάλλεται, λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής, για την 22α Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Αθήνα 14/5/2021

Ο γραμματέας

Μητρόπουλος Ηλίας