Τελευταία Νέα
Μάι 07

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 11ης Μαίου 2021

Η συνεδρίαση του Β’ τμήματος της ΔΕΣ της 11ης Μαΐου 2021, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής, και θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, μαζί με την τακτική δικάσιμο της ημερομηνίας αυτής στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Αθήνα 7/5/2021

Η γραμματέας

Κ. Μουρίκη