Τελευταία Νέα
Μάι 07

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 17ης Μαίου 2021

Η συνεδρίαση του Γ’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 17/5/2021 αναβάλλεται, λόγω μη απαρτίας της ΔΕΣ , για την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

 

Αθήνα  7/5/2021

Η γραμματέας

Ρ.Πετροπουλέα