Τελευταία Νέα
Ιούν 14

Εκ νεου αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 7ης Ιουνίου 2021

Η συνεδρίαση του Β τμήματος της ΔΕΣ της 7ης Ιουνίου 2021 καθώς και η εξ αναβολής από 11 Μαίου 2021, αναβάλλονται εκ νέου, λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής, για την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Αθήνα 14/6/2021

Η γραμματέας

Κ. Μουρίκη