Τελευταία Νέα
Ιούν 15

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 17ης Ιουνίου 2021

Η συνεδρίαση του E’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων τταης 17.6.2021  αναβάλλεται   λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής, για την 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη , χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Αθήνα 15/6/2021

Η γραμματέας

Ευαγγελία Τρακάδα