Τελευταία Νέα
Απρ 01

Αναβολή δικασίμων ΔΕΣ Απριλίου – Μαίου

Οι συνεδριάσεις των Τμημάτων  της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων  αναστέλλονται βάσει της υπ αρ. 31662/20.3.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  “Μέτρα για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοιό των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων”.

Όσον αφορά τις δικασίμους μηνός Απριλίου ορίζονται νέες ημερομηνίες, ως εξής :

Α Τμήμα : Η συνεδρίαση της    6.4.2020 αναβάλλεται για την 15.9.2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Β Τμήμα : Η συνεδρίαση της 8.4.2020 αναβάλλεται για την 16.9.2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15.00,  χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Γ  Τμήμα : Η συνεδρίαση της  9.4.2020 αναβάλλεται για την  21.9.2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Δ Τμήμα : Η συνεδρίαση τη 27.4.2020 αναβάλλεται για την 22.9.2020, ημέρα  Τρίτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Ε  Τμήμα : Η συνεδρίαση  της  28.4.2020 αναβάλλεται για 24.9.2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Όσον αφορά τις  δικασίμους μηνός Μαΐου ορίζονται τα εξής :

Α Τμήμα : Η συνεδρίαση της 5.5.2020 αναβάλλεται για την 8.10.2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Β Τμήμα : Η συνεδρίαση της 6.5.2020 αναβάλλεται για την 13.10.2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Γ Τμήμα : Η συνεδρίαση της 11.5.2020 αναβάλλεται για την 14.10.2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Όσον  αφορά τις δικασίμους μηνός Μαΐου των τμημάτων   Δ και Ε  (20.5.2020 και 21.5.2020 αντίστοιχα) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

 

    ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ 1/4/2020