Τελευταία Νέα
Ιαν 11

Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας, διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παράβολου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών πολυπολιτισμικών χορών

Τίθεται από σήμερα, Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, σε δημόσια διαβούλευση, το συνημμένο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας, διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παράβολου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών πολυπολιτισμικών χορών.» Αντικείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η οριοθέτηση του πλαισίου αδειοδότησης της δραστηριότητας αυτής, που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.

 

Τυχόν σχόλια σχετικά με την υπό διαβούλευση ΚΥΑ, παρακαλούμε να αποστέλλονται στο email: emporio@mnec.gr

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023.»

 

ΚΥΑ Σχολές Πολυπολιτισμικών Χορών (22.12.2022) (1)