Τελευταία Νέα
Ιαν 11

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας της διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms).

Τίθεται από σήμερα, Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, σε δημόσια διαβούλευση, το συνημμένο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας της διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms).» Αντικείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η οριοθέτηση του πλαισίου αδειοδότησης της δραστηριότητας αυτής, που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.

 

Τυχόν σχόλια σχετικά με την υπό διαβούλευση ΚΥΑ, παρακαλούμε να αποστέλλονται στο email: emporio@mnec.gr

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023.»

Προσχέδιο ΚΥΑ αδειοδότησης escape room (έκδοση 4.1.23)