Τελευταία Νέα
Απρ 12

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΕΚΕΕ “Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου”

O Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών δημοσιεύουν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή  στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος –  ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στον τομέα της αλυσίδας αξίας «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου».

 

94ΘΟ46ΜΤΛΡ-ΥΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΒ &ΓΓΕΟΠΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΚΕΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Manifesto_IPCEI Hydrogen

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2014 C 188 02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕ 2020-C 224-02 ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΕ 2014-C 188-02(1)

Έντυπα Υποβολής

ΦΕΚ-Β-4893.2019

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Ενδιαφέροντος και της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων Έργου και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 41525/7-4-2021 Απόφασης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος- ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας “Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου”»

Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ( pdf )