Τελευταία Νέα
Μαρ 22

Προκήρυξη πλήρωσης μια θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Προτείνει, σχεδιάζει, εφαρμόζει και παρακολουθεί την ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης. Μεριμνά για την εισαγωγή κατάλληλων κανόνων και εφαρμογών για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία των οργανικών μονάδων του Υπουργείου που υπάγονται σε αυτή, μεριμνά για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Προκήρυξη (αρχείο pdf)