Τελευταία Νέα
Μαρ 22

Αναβολή δικασίμου ΔΕΣ 23 Μαρτίου 2021 (Δ Τμήμα) 

Η συνεδρίαση του Δ’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 23.3.2021 καθώς και οι εξ αναβολής από 22 Φεβρουαρίου 2021 και 14 Δεκεμβρίου 2020, αναβάλλονται, λόγω μη νόμιμης σύνθεσης, για την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα 23 Μαρτίου 2021, Έκθεμα 22 Φεβρουαρίου 2021, Έκθεμα 14 Δεκεμβρίου 2020

Αθήνα 22/3/2021

Ο γραμματέας

Η. Μητρόπουλος