Ανακοινώσεις-ΔΕΣ

Ιαν 12

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 15ης Ιανουαρίου 2018

Η συνεδρίαση του A’ τμήματος της ΔΕΣ (ν 4155/13) της 15ης Ιανουαρίου 2018, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.   Έκθεμα της 15ης Ιανουαρίου 2018 Αθήνα 12/1/2018 Η γραμματέας   Γιαννοπούλου Φωτεινή
Νοέ 29

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2017

Η συνεδρίαση του A’ τμήματος της ΔΕΣ (ν 4155/13) της 4ης Δεκεμβρίου 2017, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 7η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Έκθεμα της 4ης Δεκεμβρίου 2017 Αθήνα 29/11/2017 Η γραμματέας Γιαννοπούλου Φωτεινή
Νοέ 07

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 8ης Νοεμβρίου 2017

Η συνεδρίαση του Β’ τμήματος της ΔΕΣ (ν 4155/13) της 8ης Νοεμβρίου 2017, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Έκθεμα της 8ης Νοεμβρίου 2017 Αθήνα 7/11/2017 Η γραμματέας Μουρίκη Κυριακούλα
Οκτ 16

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 18ης Οκτωβρίου 2017

Η τακτική δικάσιμος της 18ης Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, καθώς και η εξ αναβολής για την ίδια ημέρα, δικάσιμος της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, αναβάλλονται, λόγω αποχής των δικηγόρων, για την 23η    Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., αίθουσα 215, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων. Έκθεμα 26ης Σεπτεμβρίου 2017, Έκθεμα 18ης Οκτωβρίου 2017 Αθήνα 16/10/2017 Η Γραμματέας Δανάη Ζάκκα
Οκτ 13

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 17ης Οκτωβρίου 2017

Η συνεδρίαση του Δ τμήματος της ΔΕΣ (ν.4155/2013) της 17ης Οκτωβρίου 2017, αναβάλλεται, λόγω αποχής των δικηγόρων, για την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, αίθουσα 215, 2ος όροφορος , ωρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Έκθεμα 17ης Οκτωβρίου 2017 Αθήνα 13/10/2017 Ο γραμματέας Ηλίας Μητρόπουλος
Σεπ 26

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 2017

Η τακτική δικάσιμος της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής, για την 18η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, αίθουσα 215, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων. Σημειώνεται ότι, η 18η Οκτωβρίου 2017 αποτελεί και τακτική δικάσιμο της ιδίας Επιτροπής, κατά την οποία ημερομηνία θα προηγηθεί η εκφώνηση του Εκθέματος…
Σεπ 15

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 20ης Σεπτεμβρίου 2017

Η  συνεδρίαση του Γ’ τμήματος της ΔΕΣ (ν. 4155/2013) της 20ης  Σεπτεμβρίου   2017, αναβάλλεται, λόγω αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής για την 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00 χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Έκθεμα της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 Αθήνα 15/9/2017 Η γραμματέας Ρ. Πετροπουλέα
Μάι 22

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 23ης Μαίου 2017

Η συνεδρίαση του Δ’ τμήματος της ΔΕΣ της 23ης Μαίου 2017, αναβάλλεται, λόγω αδυναμίας συνθέσεως της επιτροπής, και θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη, μαζί με την τακτική δικάσιμο της ημερομηνίας αυτής στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Έκθεμα 23ης Μαίου 2017, Έκθεμα 20ης Ιουνίου 2017 Αθήνα 22/5/2017 Ο…
Μάι 17

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 18ης Μαίου 2017

Η συνεδρίαση του Γ’ τμήματος της ΔΕΣ της 18ης Μαίου 2017, αναβάλλεται, λόγω αποχής των δικηγόρων για τις 25 Μαίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.   Αθήνα 17/5/2017 Η γραμματέας Πετροπουλέα Ρ.
Μάι 12

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 17ης Μαίου 2017

Η συνεδρίαση του Β’ τμήματος της ΔΕΣ της 17ης Μαίου 2017, αναβάλλεται, λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΥ, και θα διεξαχθεί στις 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, μαζί με την τακτική δικάσιμο της ημερομηνίας αυτής στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων. Έκθεμα της 17ης Μαίου 2017, Έκθεμα της 14ης Ιουνίου 2017…