Τελευταία Νέα
Απρ 05

Συζήτηση των υποθέσεων του Α’ και Β’  Τμήματος της ΔΕΣ της 5ης και 7ης Απριλίου 2021

Οι συνεδριάσεις του Α’ & Β’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 5ης και & 7ης Απριλίου 2021, θα διεξαχθούν κανονικά με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των μελών τους, αλλά χωρίς την παρουσία κοινού, προς αποφυγή συνωστισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651/2-4-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», για τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων.

Οι αναγραφόμενες στο έκθεμα υποθέσεις θα συζητούνται εφόσον έχει υποβληθεί από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παραστάσεως, χωρίς εμφάνιση αυτών την ημέρα της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 4679/2020 και κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΚΥΑ , που εφαρμόζονται για τη συζήτηση των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Οι λοιπές υποθέσεις θα αναβάλλονται υποχρεωτικά από τη ΔΕΣ σε επόμενη συζήτηση, οι δε διαδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

Εφόσον οι διάδικοι έχουν συμφωνήσει την αναβολή της υπόθεσης σε ορισμένη μελλοντική ημερομηνία συνεδρίασης του συγκεκριμένου τμήματος της ΔΕΣ, θα το καθορίσουν στις ως άνω δηλώσεις που θα υποβάλλουν