Τελευταία Νέα
Σεπ 20

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2021

Η συνεδρίαση του  E τμήματος της ΔΕΣ, της 22ας Σεπτεμβρίου 2021 καθώς και η εξ αναβολής από 21η Απριλίου 2021, αναβάλλονται, λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 15η Δεκεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκ τη Δ/νσεως