Τελευταία Νέα
Ιούν 14

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 15ης Ιουνίου 2021

Η συνεδρίαση του Δ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 15ης Ιουνίου 2021, καθώς και οι εξ αναβολής από 14 Δεκεμβρίου 2020, 22 Φεβρουαρίου 2021 και 23 Μαρτίου 2021, αναβάλλεται, λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής, για την 17η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Έκθεμα 15ης Ιουνίου 2021

Έκθεμα 23 Μαρτίου 2021

Έκθεμα 22 Φεβρουαρίου 2021

Έκθεμα 14 Δεκεμβρίου 2020

Αθήνα 14/6/2021

Ο γραμματέας

Μητρόπουλος Ηλίας