Τελευταία Νέα
Μάι 07

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 10ης Μαίου 2021

Η συνεδρίαση του A’ τμήματος της ΔΕΣ (ν 4155/13) της 10ης Μαΐου 2021, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος της Προέδρου της επιτροπής, για την 13η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Αθήνα 7/5/2021

Η γραμματέας

 

Γιαννοπούλου Φωτεινή