Τελευταία Νέα
Οκτ 29

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 3ης Νοεμβρίου 2021

Η συνεδρίαση του Β τμήματος της ΔΕΣ της 3ης Νοεμβρίου 2021 (και η εξ αναβολής από 15 Σεπτεμβρίου 2021), αναβάλλονται, λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 11η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκ της Δνσεως