Τελευταία Νέα
Οκτ 29

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 2ας Νοεμβρίου 2021

Η συνεδρίαση του Α τμήματος της ΔΕΣ της 2ας Νοεμβρίου 2021 (και η εξ αναβολής από 14 Σεπτεμβρίου 2021), αναβάλλονται, λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκ της Δνσεως