Τελευταία Νέα
Μαρ 12

Ανακοινωση EUIPO για προστασια δικαιωματων κατα παραβιασεων (IP Enforcement Portal)

Προστατεύστε τα δικαιώματά σας κατά των παραβιάσεων

Αφού καταχωρίσετε το σήμα σας (ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας), πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν χρησιμοποιείται από κανέναν άλλον στην αγορά.

Παρακολουθείτε την αγορά ελέγχοντας τον Τύπο, τα δημοσιεύματα εμπορικού περιεχομένου και τον Παγκόσμιο Ιστό για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενδεχομένως το σήμα σας χωρίς άδεια. Μπορεί να διαπιστώσετε, π.χ., ότι διατίθενται στην αγορά παράνομα αντίγραφα των προϊόντων σας ή ότι οι ανταγωνιστές σας χρησιμοποιούν σήματα ομοειδή, αλλά όχι ταυτόσημα, με το σήμα σας.

Τα τελωνεία και η αστυνομία προστατεύουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην πρώτη γραμμή —στα σύνορα της ΕΕ και στην εσωτερική αγορά. Για να επιτελέσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, οι αρχές επιβολής του νόμου χρειάζονται την ενεργό συμμετοχή των κατόχων των δικαιωμάτων. Η συνεργασία είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο: χάρη στις πληροφορίες που παρέχουν οι κάτοχοι δικαιωμάτων, οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα τα εμπορεύματα που είναι ύποπτα για παραβίαση ΔΔΙ και, στη συνέχεια, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) έχει αναπτύξει τη δικτυακή πύλη IP Enforcement Portal ώστε να μπορούν οι κάτοχοι δικαιωμάτων να προστατεύουν τα προϊόντα τους από την παραποίηση/απομίμηση ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τις αρχές επιβολής του νόμου στην ΕΕ.

Επιπλέον, για να μπορούν οι τελωνειακές αρχές να ασκήσουν παρέμβαση και να δεσμεύουν τα εμπορεύματα που είναι ύποπτα για παραβίαση ΔΔΙ, πρέπει να υποβάλετε αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών αρχών. Αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πύλης για την επιβολή των ΔΔΙ.

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στις 23 γλώσσες της ΕΕ και η χρήση του είναι δωρεάν και ασφαλής.