Τελευταία Νέα
Αυγ 16

Δελτίου Τύπου Θερινές Εκπτώσεις 2019

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

 

 

 

 Αθήνα,      5/8/2019

 

 

 

 

 

Καταγραφή τιμών και ποσοστών έκπτωσης κατά τη διάρκεια της θερινής εκπτωτικής περιόδου 2019, σε είδη ένδυσης και υπόδησης.

Στα πλαίσια των τακτικών περιοδικών ερευνών, το Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών της Δ/νσής μας διενήργησε σειρά τιμοληψιών σε είδη ένδυσης και υπόδησης, από τις 8/7/2019 έως και τη 1/8/2019, εντός δηλαδή των χρονικών ορίων της περιόδου των τακτικών θερινών εκπτώσεων. Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι να αποτυπωθεί το όφελος για τους καταναλωτές από τις διενεργούμενες εκπτώσεις.

Α. Μεθοδολογία προσέγγισης

Τα είδη υπό διερεύνηση χαρακτηρίζονται από μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές, υψηλή ποικιλομορφία και χαμηλή διατηρισιμότητα στις προθήκες των καταστημάτων. Οι τάσεις της μόδας, η ποιότητα, τα χρώματα, το υλικό κατασκευής και, κυρίως, η επωνυμία που χαρακτηρίζουν τα είδη αυτά αποτελούν ενδεικτικούς παράγοντες για τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών, την απουσία κοινών κωδικών ειδών μεταξύ των διαφόρων σημείων πώλησης και τη δυσκολία στην παρατήρηση συγκεκριμένων κωδικών διαχρονικά. Οι ανωτέρω περιορισμοί ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό της δράσης. Γενικά, τα στοιχεία της έρευνας έχουν ως ακολούθως:

·        Χρονική Περίοδος: Ιούλιος 2019.

·        Χώρος: εμπορικά καταστήματα εντός της Περιφέρειας Αττικής που τοποθετούνται, τόσο διακριτά σε εμπορικές οδούς, όσο και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα.

·        Υπό διερεύνηση είδη: βασικά είδη ένδυσης και υπόδησης ταξινομημένα ανά φύλο, στο οποίο απευθύνονται και – σε ορισμένα είδη – ανά υλικό κατασκευής τους. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα είδη και ο αριθμός τιμών που ελήφθησαν για κάθε ένα εξ’ αυτών.

·        Συχνότητα τιμοληψιών: σε κάθε αγορά και σε κάθε κατάστημα διενεργήθηκαν δύο τιμοληψίες – μία κατά το χρονικό διάστημα 8-12/7/2019 και μία κατά το χρονικό διάστημα 29/7 – 1/8/2019 – στους ίδιους κωδικούς. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο αριθμός των τιμοληψιών για κάθε είδος.

Πίνακας 1: είδη, κωδικοί ειδών και αριθμός τιμοληψιών

ΕΙΔΗ ΑΡ. ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
Βερμούδα αντρική 80
Βερμούδα Γυναικεία 112
Βερμούδα Παιδική 59
Μπλούζα Αντρική Κοντομ. 90
Μπλούζα Γυναικεία Κοντομ. 138
Μπλούζα Παιδική Κοντομ. 67
Παντελόνι αντρικό υφασμάτ. 60
Παντελόνι Γυναικείο (υφασμ.) 104
Παπουτσι Αντρικό Καλοκ. 76
Παπούτσι Γυναικείο Πέδιλο 136
Πεδιλάκι Παιδικό 68
Τσάντα Γυναικεία 132
Γενικό Άθροισμα 1122

 

Β. Αποτελέσματα

Οι παρατηρούμενες εκπτώσεις κυμάνθηκαν γενικά από 10% έως και 81%. Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις παρατηρήθηκαν κατά τη δεύτερη τιμοληψία, κάτι το οποίο γενικά συνάδει με την οικονομική λογική εκποίησης ουσιαστικά των αποθεμάτων καθώς η εκπτωτική περίοδο βαίνει προς το τέλος της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ανά είδος η ελάχιστη, ο μέσος όρος και η μέγιστη προσφορά σε ποσοστά επί της αρχικής τιμής.

Πίνακας 2: ανά είδος παρατηρούμενες εκπτώσεις

ΕΙΔΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
Βερμούδα αντρική -19,85% -37,97% -73,95%
Βερμούδα Γυναικεία -20,03% -41,32% -62,54%
Βερμούδα Παιδική -19,70% -40,13% -55,49%
Μπλούζα Αντρική Κοντομ. -19,27% -38,56% -70,07%
Μπλούζα Γυναικεία Κοντομ. -20,00% -44,91% -81,30%
Μπλούζα Παιδική Κοντομ. -20,00% -39,14% -70,07%
Παντελόνι αντρικό υφασμάτ. -20,03% -45,57% -73,95%
Παντελόνι Γυναικείο (υφασμ.) -20,00% -44,92% -80,03%
Παπουτσι Αντρικό Καλοκ. -10,00% -38,28% -79,99%
Παπούτσι Γυναικείο Πέδιλο -10,00% -38,24% -72,24%
Πεδιλάκι Παιδικό -19,85% -31,92% -59,95%
Τσάντα Γυναικεία -10,00% -38,58% -74,99%

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται το εύρος και ο μέσος όρος των εκπτωτικών τιμών ανά παρατηρούμενο είδος;

Πίνακας 3: εύρη τιμών (σε €)

ΕΙΔΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
Βερμούδα αντρική 5,99 31,71 84,00
Βερμούδα Γυναικεία 5,99 29,34 193,20
Βερμούδα Παιδική 4,99 17,72 57,60
Μπλούζα Αντρική Κοντομ. 2,99 22,67 90,30
Μπλούζα Γυναικεία Κοντομ. 1,99 23,34 151,20
Μπλούζα Παιδική Κοντομ. 1,99 14,49 57,60
Παντελόνι αντρικό υφασμάτ. 5,99 40,14 101,50
Παντελόνι Γυναικείο (υφασμ.) 5,99 41,76 348,00
Παπουτσι Αντρικό Καλοκ. 3,00 46,58 97,30
Παπούτσι Γυναικείο Πέδιλο 7,99 38,87 145,20
Πεδιλάκι Παιδικό 5,99 31,85 97,20
Τσάντα Γυναικεία 5,99 52,72 239,40

 

Αναφορικά με τις τυχόν διαφοροποιήσεις στις εκπτώσεις ανάλογα με το φύλο στο οποίο αναφέρονται (αντρικά η γυναικεία είδη), όπως προκύπτουν από τα αποτελέσματα του δείγματος, δε φαίνονται να είναι στατιστικά σημαντικές. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα αυτά.

Πίνακας 4: ποσοστά έκπτωσης ανάλογα με το φύλο

ΦΥΛΛΟ ΕΛΑΧ. ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ο. ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕΓ. ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΔΡΑΣ -10,00% -39,71% -79,99%
ΓΥΝΑΙΚΑ -10,00% -41,44% -81,30%
ΠΑΙΔΙ -19,70% -36,85% -70,07%

 

Ο μέσος σταθμικός όρος των διενεργούμενων εκπτώσεων, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Οι σταθμίσεις έγιναν με βάση τις σταθμίσεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή[1] και αφορούν τους κωδικούς COICOP 031 (είδη ένδυσης), 032 (είδη υπόδησης) και 12321 (είδη μεταφοράς και ταξιδίου), εναρμονισμένες στο δείγμα μας. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι μέσοι σταθμικοί όροι των εκπτώσεων στις ομάδες ειδών του δείγματος.

Πίνακας 5: μέσοι σταθμικοί όροι εκπτώσεων

Κατηγορία Ελάχ. % Εκπτώσεων M.O. % Εκπτώσεων Μέγ. % Εκπτώσεων
Αξεσουάρ -0,08% -0,32% -0,62%
Ένδυση -15,24% -33,08% -64,30%
Υπόδηση -2,01% -7,36% -16,06%
Σταθμ. Μ.Ο. -17,33% -40,76% -80,98%

 

Συνδυάζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα με τα συμπεράσματα της τελευταίας διαθέσιμης ετήσιας Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) έτους 2017[2], μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση για το ετήσιο όφελος που μπορεί να απολαμβάνει ένα νοικοκυριό στην Περιφέρεια Αττικής από τις διενεργούμενες εκπτώσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της ΕΟΠ 2017, ένα τυπικό νοικοκυριό στην Περιφέρεια Αττικής[3] δαπάνησε για την αγορά ειδών του δείγματος 1.106,76 € ετησίως, σε τρέχουσες τιμές 2017. Εάν υποθέσουμε: α) ότι στην ΕΟΠ δεν ελήφθησαν υπόψη οι εκπτώσεις-προσφορές, β) οι ανάγκες για το τρέχον έτος δεν θα είναι σημαντικά διαφοροποιημένες σε σχέση με το έτος 2017 και γ) οι δαπάνες για τα ανωτέρω διαρκή καταναλωτικά είδη αναλαμβάνονται μόνο κατά τη διάρκεια της υπόψη εκπτωτικής περιόδου, τότε το όφελος για ένα τυπικό νοικοκυριό στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται σε 451,09 €/έτος, κατά μέσο όρο.

 

 

 

[1] Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/-

[2] Πηγή ΕλληνικήΣτατιστική Αρχή, http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA05/2017

[3] Η εκτίμηση επικεντρώνεται μόνο στην Περιφέρεια Αττικής αφού εκεί είναι και τα χωρικά όρια της έρευνας.