Επιμορφωτικά σεμινάρια

Σεμινάρια ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ

Στις 20/6/2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα  «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» θα γίνει στις 20/6/2022. Απευθύνεται στους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες (28 ώρες) και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80063Ο22.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έναρξη πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο
και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.
Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80112.


Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Σεμινάρια από φορείς εκτός ΕΚΔΔΑ

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του έργου CircPro (Smart Circular Procurement), που χρηματοδοτείται από το Interreg Europe, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία και την εφαρμογή των κυκλικών συμβάσεων, πραγματοποιείται στις 9 Ιουνίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο CircPro για τις κυκλικές προμήθειες και πρωτοβουλίες στον τομέα των αγροτικών τροφίμων.
Πρόκειται για ένα διαπεριφερειακό διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνεται από τους Ιταλούς εταίρους του προγράμματος, CircPro Region Piemonte και University of Turin.
Η πρωινή συνεδρία του διαδικτυακού σεμιναρίου θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό (Ιταλικό) επίπεδο και σε επίπεδο της περιοχής του Piemonte. Η απογευματινή συνεδρία θα αφιερωθεί στην κοινή χρήση των καλύτερων λύσεων των συνεργατών του έργου CircPro, που αναπτύσσονται τοπικά στο πλαίσιο του θεματικού πλαισίου με την υποστήριξη των περιφερειακών ενδιαφερομένων.


Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/circpro/events/event/4480/8th-interregional-partner-meeting/

 

Διαδικτυακό σεμινάριο για τα κτίρια

Στις 2 Δεκεμβρίου 2021 (9:3011:15 CET) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο για να παρουσιάσει στους επαγγελματίες δημοσίων συμβάσεων τη νέα κοινή γλώσσα της ΕΕ για την απόδοση βιωσιμότητας των κτιρίων. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρέχει προοπτικές πολιτικής της ΕΕ, εμπειρίες από επαγγελματίες και θα προσφέρει ευκαιρίες για ερωτήσεις από το κοινό. Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τις προμήθειες σε κτίρια.

Εγγραφείτε και δείτε αναλυτικά την ατζέντα εδώ:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/be867732c33e0dbb568cc215c8e4b38d

Διαδικτυακό σεμινάριο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τον σχεδιασμό διαγωνισμών με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει το γραφείο υποστήριξης της GPP στις 30 Μαρτίου 2022, στις 10.30 CET και αφορά τον τρόπο σχεδίασης διαγωνισμών χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι δημόσιοι προμηθευτές και οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στον τρόπο χρήσης των κριτηρίων για την ανάθεση, ώστε να περιλαμβάνουν ποιοτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία.

Για τη συμμετοχή εγγραφείτε εδώ.

https://iclei-events.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=iclei-events&service=6