Τελευταία Νέα
Οκτ 19

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027

 

 

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 18 Οκτωβρίου 2022.

 

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιεί ουσιαστικά τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος ΔΑΜ, του πρώτου Προγράμματος του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης που εγκρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόνισε ότι στόχος είναι η αναπτυξιακά δίκαιη μετάβαση και η αναπροσαρμογή του οικονομικού μοντέλου όλων των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να καταστεί η οικονομία της χώρας μας ενεργειακά ουδέτερη και περιβαλλοντικά φιλική.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κ. Πελοπίδας Καλλίρης, εισηγήθηκε τα θέματα, επισημαίνοντας αρχικά ότι το Πρόγραμμα ΔΑΜ είναι απόρροια μιας ευρύτερης εθνικής προσπάθειας. Επίσης, ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Παπαθανάση, έχει δρομολογηθεί η σύσταση των Εδαφικών Επιτροπών, ώστε να διασφαλιστεί ο ανοιχτός διάλογος, η συνεργασία και η επαρκής εκπροσώπηση όλων των τοπικών φορέων.

Χαρακτηριστική είναι η ευρεία σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπους των φορέων πολιτικής, συντονισμού και πιστοποίησης από τα αρμόδια υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων για 11 δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 161,5 εκ. €, στις Προτεραιότητες του Προγράμματος:

 

  • Ενίσχυση και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας (40,8 εκ. €)
  • Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση (88,2 εκ. €)
  • Τεχνική Βοήθεια (32,5 εκ. €)