Τελευταία Νέα
Ιούν 27

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και Οθονών

Αναρτήθηκαν για διαβούλευση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (περίπου 10.000 τεμάχια) και Οθόνες (περίπου 10.000 τεμάχια) ενόψει της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης που θα προκηρύξει εντός του Ιουλίου 2022, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ).

Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές από εδώ

και να κάνετε αναζήτηση με τον μοναδικό κωδικό:  22DIAB000024621