Τελευταία Νέα
Ιαν 18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, μεριμνά για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα με τις πολιτικές που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

399-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Γ.Δ._ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021_Ψ7ΛΟ46ΨΧ6Τ-ΠΜΔ