Τελευταία Νέα
Δεκ 24

H Επιτροπή δημοσίευσε νέο σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις εφευρέσεις και τις δημιουργίες τους και να διασφαλίσουν ότι αυτές μπορούν να ωφελήσουν την οικονομία και την κοινωνία μας.

Η διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τους. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία της δημιουργίας και της καινοτομίας να διατηρήσει την ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και να επιταχυνθούν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης. Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης καθορίζει βασικά βήματα για τη βελτίωση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· την ενίσχυση της αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας από τις ΜΜΕ· τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης της διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό να βελτιωθεί ο ενστερνισμός της τεχνολογίας από τη βιομηχανία· την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και τη βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κρίση του κορονοϊού ανέδειξε επίσης ορισμένες εξαρτήσεις από την καινοτομία και τις τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας και, ως εκ τούτου, το σχέδιο δράσης εστιάζεται σ’ αυτές τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η διανοητική ιδιοκτησία κρίσιμης σημασίας μπορεί να καταστεί διαθέσιμη σε περιόδους κρίσης.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο