Τελευταία Νέα
Ιαν 08

PAN EUROPEAN SEAL συμμετοχή της ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Με τη μεσολάβηση της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα PAN EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAMME. Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία των EUIPO & EPO και συμμετέχουν περισσότερα από 80 πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ να κάνουν αμειβόμενη άσκηση (traineeship) δώδεκα μηνών στο European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ή στο European Patent Office (EPO).

Η συνεργασία αυτή του αρχαιότερου δημόσιου Πανεπιστημίου της χώρας μας σηματοδοτεί και τη σημασία που αποδίδει η Ελληνική Πολιτεία στη διανοητική ιδιοκτησία ως μοχλό
ανάπτυξης για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του EUIPO:https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851