Τελευταία Νέα
Δεκ 01

Διαβούλευση περί της οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Τίθεται από σήμερα, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 59 παρ. 4 του ν.3982/2011. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 15/12/2020.

Αντικείμενο της απόφασης είναι ο καθορισμός του γενικού πλαισίου κοινών κανόνων και κατευθύνσεων οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ).

Με το πλαίσιο αυτό καθορίζονται οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Φορέα Ανάπτυξης ή Διαχείρισης του Υποδοχέα, ο τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και οι οικονομικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τα θέματα διαχείρισης και ελέγχων, καθώς και θέματα που διασφαλίζουν την διοικητική αποτελεσματικότητα του Φορέα Ανάπτυξης ή Διαχείρισης, με τελικό στόχο την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΟΥΜΕΔ.

Λεπτομέρειες (pdf)