Τελευταία Νέα
Νοέ 16

Διαδικασία εξέτασης επανορθωτικών μέτρων (οδηγίες + ρύθμιση)

Οδηγίες σχετικά με τη μεταβατική διαδικασία εξέτασης επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Οδηγίες Μεταβατικής Διαδικασίας (pdf)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Ρύθμιση Θεμάτων (pdf)