Τελευταία Νέα
Μαρ 24

Συζήτηση των υποθέσεων του Ε’ Τμήματος της ΔΕΣ της 29ης Μαρτίου 2021 με δηλώσεις πληρεξουσίων δικηγόρων

Συζήτηση των υποθέσεων του Ε’ Τμήματος της ΔΕΣ της 29ης Μαρτίου 2021

με δηλώσεις πληρεξουσίων δικηγόρων

Η συνεδίαση του Ε’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 29.3.2021,θα διεξαχθεί κανονικά με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των μελών της, αλλά χωρίς την παρουσία κοινού, προς αποφυγή συνωστισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.3.2021 ΚΥΑ, για τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων.

Οι αναγραφόμενες στο έκθεμα υποθέσεις θα συζητούνται εφόσον έχει υποβληθεί από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παραστάσεως, χωρίς εμφάνιση αυτών την ημέρα της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 4679/2020 και κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΚΥΑ , που εφαρμόζονται για τη συζήτηση των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Οι λοιπές υποθέσεις θα αναβάλλονται υποχρεωτικά από τη ΔΕΣ σε επόμενη συζήτηση, οι δε διαδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

Εφόσον οι διάδικοι έχουν συμφωνήσει την αναβολή της υπόθεσης σε ορισμένη μελλοντική ημερομηνία συνεδρίασης του συγκεκριμένου τμήματος της ΔΕΣ, θα το καθορίσουν στις ως άνω δηλώσεις που θα υποβάλλουν.