Τελευταία Νέα
Φεβ 12

Αναβολή δικασίμων ΔΕΣ Φεβρουαρίου (Τμήματα Γ, Δ και Ε)

Οι συνεδριάσεις των Τμημάτων  Γ, Δ και Ε της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων  αναστέλλονται μετά την έκδοση της ΚΥΑ υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β’534/10-2-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα για την προσωρινή αναστολή των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ευρίσκεται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

Όσον αφορά στις δικασίμους των ανωτέρω Τμημάτων της ΔΕΣ του μηνός Φεβρουαρίου ορίζονται νέες ημερομηνίες, ως εξής :

Γ Τμήμα : Η συνεδρίαση της 15.2.2021 αναβάλλεται για την 22.3.2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15.00,

χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Δ Τμήμα : Η συνεδρίαση της 22.2.2021 αναβάλλεται για την 23.3.2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00,

χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Ε  Τμήμα : Η συνεδρίαση της  24.2.2021 αναβάλλεται για την  29.3.2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15.00,

χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

 

ΑΘΗΝΑ 12/2/2021