Τελευταία Νέα
Μαρ 18

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 22ας Μαρτίου 2021

Η συνεδίαση του Γ’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 22.3.2021 αναβάλλεται για τις 13.4.2021 μετά την έκδοση της ΚΥΑ υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 996) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.», κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα για την προσωρινή αναστολή των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ευρίσκεται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου και με γνώμονα την ανάγκη των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων να γνωρίζουν εγκαίρως τη συζήτηση ή μη των υποθέσεων των εντολέων τους.