Τελευταία Νέα
Ιούν 18

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 23ης Ιουνίου 2020

Οι συνεδριάσεις του Ε τμήματος της ΔΕΣ της 23ης Ιουνίου 2020 (τακτική), της 19ης Μαρτίου 2020 (εξ αναβολής) και της 20ης Φεβρουαρίου 2020 (εξ αναβολής), αναβάλλονται, λόγω λήξης της θητείας της ΔΕΣ και μη δημοσίευσης της απόφασης συγκρότησης των νέων τμημάτων της, για την 1η Ιουλιου 2020, ημέρα Τεταρτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Έκθεμα της 23ης Ιουνίου 2020, Έκθεμα της 19ης Μαρτίου 2020, Έκθεμα της 20ης Φεβρουαρίου 2020

 

Αθήνα 18/6/2020

Από τη Διεύθυνση Σημάτων