Τελευταία Νέα
Μαρ 03

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΔΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β)

Οι συνεδριάσεις των Τμημάτων Α’ και Β’ της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων αναστέλλονται μετά την έκδοση της ΚΥΑ υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 (ΦΕΚ Β’ 793/27.2.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα για την προσωρινή αναστολή των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ευρίσκεται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου και με γνώμονα την ανάγκη των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων να γνωρίζουν εγκαίρως τη συζήτηση ή μη των υποθέσεων των εντολέων τους. Όσον αφορά στις δικασίμους των ανωτέρω Τμημάτων της ΔΕΣ του μηνός Μαρτίου 2021 ορίζονται νέες ημερομηνίες, ως εξής :

Α’ Τμήμα : Η συνεδρίαση της 9.3.2021 αναβάλλεται για την 5.4.2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Β’ Τμήμα : Η συνεδρίαση της 10.3.2021 αναβάλλεται για την 7.4.2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.