Τελευταία Νέα
Μάι 12

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 25ης Μαίου 2021

Η συνεδρίαση του E’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 25.5.2021, καθώς και το εξ αναβολής έκθεμα από 24.2.2021, αναβάλλεται, λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής, για την 20η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Αθήνα 12/5/2021

Η γραμματέας

 

Τρακάδα Ευαγγελία