Τελευταία Νέα
Νοέ 22

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 23ης Νοεμβρίου 2021

Οι συνεδρίασεις   του  E τμήματος της ΔΕΣ της  23ης Noεμβρίου  2021 καθώς και της 17/6/2021, 21/4/2021 και 22/9/2021, αναβάλλονται, λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής, για την 15η Δεκέμβριου 2021, ημέρα  Τετάρτη , αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Αθήνα 22/11/2021

Η γραμματέας

Ευαγγελία Τρακάδα