Τελευταία Νέα
Νοέ 19

Αναβολή Δ ΔΕΣ της 22ας Νοεμβρίου 2021

Η συνεδρίαση του Δ τμήματος της ΔΕΣ της 22ας Νοεμβρίου 2021 (και η εξ αναβολής από 20 Μαιου 2020, 20 Οκτωβριου 2020, 19 Ιανουαρίου 2021), αναβάλλονται, λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής, για την 9η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Αθήνα 19/11/2021

Η γραμματέας

Β. Παναγιωτάρα