Τελευταία Νέα
Οκτ 12

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 21ης Οκτωβρίου 2020

Η συνεδρίαση του Ε τμήματος της ΔΕΣ (ν. 4679/2020) της 21ης Οκτωβρίου 2020 καθώς και η εξ αναβολής από 21 Μαίου 2020 (ν. 4679/2020), αναβάλλονται, λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής, για την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Αθήνα 12/10/2020

Η γραμματέας

Ε. Τρακάδα