Τελευταία Νέα
Οκτ 18

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 20ης Οκτωβρίου 2021

Η συνεδρίαση του Ε  τμήματος της ΔΕΣ της 20ης Οκτωβρίου 2021 και η  εξ αναβολής  συνεδρίαση  από 25 Μαίου 2021, αναβάλλονται εκ νέου, λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την  18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκ της Δνσεως